Riding the Wave of Change: Strategieën om winstgevendheid van het MKB te boosten

Afbeelding van Deviant.com

Verandering is onvermijdelijk.

Of we het nu leuk vinden of niet, de wereld om ons heen verandert, evolueert en transformeert voortdurend. De krachten van economische, sociale, technologische en ecologische veranderingen veranderen onze markten, onze klanten, onze concurrenten en onze kansen.

Verandering is altijd een uitdaging. Het vereist dat we uit onze comfortzone stappen, nieuwe vaardigheden leren, een nieuwe mentaliteit aan moeten leren en nieuwe mogelijkheden omarmen. Het stelt ons ook bloot aan onzekerheid, risico’s en weerstand. Velen van ons houden liever vast aan wat we weten, wat we doen en wat we hebben.

Dus, veranderen is echter essentieel, omdat dit de enige constante is die er is. Het is feitelijk de sleutel tot overleven en succes in de huidige dynamische en competitieve omgeving. Het is ook de bron van innovatie en groei. Het is een katalysator voor verbetering en uitmuntendheid. Het is de kans om waarde en impact te creëren.

Image by Christopher White from Pixabay

Daarom wil ik in deze blog het belang van verandering voor bedrijven, en met name voor het MKB, eens goed onder de loep nemen, want hoe meer ik er over dacht, hoe meer ik besefte dat het veel aspecten heeft.

 Ik zal bespreken waarom bedrijven moeten veranderen, hoe ze kunnen veranderen en welke voordelen/winst het oplevert. Ik zal ook enkele tips en best practices delen over hoe je veranderingen effectief en efficiënt kunt managen en dat begint bij dapper zijn.

Ik hoop dat deze blog je zal inspireren om verandering te omarmen als een kans en niet als een bedreiging, dat het je zal helpen om je bedrijf, je team en jezelf ten goede te transformeren en dat het je uiteindelijk een gevoel van doel en betekenis zal geven in je werk.

Welkom bij de blog van verandering. Laten we beginnen.

Waarom verandering belangrijk mis voor MKB

De Griekse filosoof Heraclitus merkte op dat de natuurlijke wereld voortdurend in beweging was. Tegenwoordig voelt het alsof veranderingen zelfs steeds sneller gaan en dat bedrijven meer dan ooit moeten veranderen om te overleven en te gedijen in een dynamische en concurrentiële omgeving.

Dus waarom maakt het uit?
Waarom zouden we verandering omarmen?
Hoe kunnen wij ervan profiteren?

Hier zijn enkele gedachten:

Gewoon om te overleven

Bedrijven die zich niet aanpassen, lopen het risico achterop te raken in een steeds competitievere en dynamischere markt. Door verandering te omarmen kunnen kleine en middelgrote bedrijven zichzelf slim(mer) positioneren; niet alleen om te overleven, maar juist te gedijen in veranderende omstandigheden.

Toekomstbestendig maken, veerkracht creëren

Bedrijven die zich kunnen aanpassen, zijn veerkrachtiger in het licht van onzekerheden. Door een cultuur te creëren waarin proactief wordt gereageerd op uitdagingen en kansen, kunnen kleine en middelgrote bedrijven hun activiteiten toekomstbestendig maken, flexibeler worden en zich beter kunnen aanpassen aan veranderingen (mindset) en duurzaamheid op lange termijn garanderen.

Aantrekken en behouden van (schaars) talent

In een tijdperk waarin er veel vraag is naar gekwalificeerd talent, is de kans groter dat bedrijven die blijk geven van toewijding aan innovatie, ‘purposful’ en zinvol werk, toptalent aantrekken en behouden. Werknemers zijn steeds meer op zoek naar werkplekken die aansluiten bij hun waarden en die mogelijkheden bieden voor groei en voldoening. Dat geldt meer en meer voor alle generaties.

Voldoen aan de duurzame verwachtingen van de klant

De voorkeuren van consumenten evolueren, met een toenemende nadruk op duurzaamheid, ethische praktijken en doelgerichte merken. MKB-bedrijven die hun aanbod op deze verwachtingen kunnen afstemmen, zullen een concurrentievoordeel behalen en een sterkere band met hun klantenbestand opbouwen.

Maatschappelijke uitdagingen aanpakken

Het MKB heeft de mogelijkheid om een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving door dringende kwesties aan te pakken, zoals ecologische duurzaamheid, sociale ongelijkheid en toegang tot onderwijs (!) en gezondheidszorg (3.0). Door doelgerichte initiatieven in hun bedrijfsmodellen te integreren, kunnen kleine en middelgrote bedrijven een betekenisvolle impact maken, hun merkreputatie verbeteren en aantrekkelijker worden voor leveranciers, investeerders en klanten.

Toenemende concurrentie en disruptie

Bedrijven moeten omgaan met de toenemende intensiteit en diversiteit van (internationale) concurrentie op hun markten. Ze moeten ook voorbereid zijn op disruptie door nieuwkomers, vervangers of nieuwe baanbrekende technologieën. Concurrentie en disruptie kunnen de bestaande marktposities, waardeproposities en concurrentievoordelen van bedrijven op de proef stellen.

Manieren om flexibeler te kunnen omgaan met veranderingen

Om te beginnen “It’s not the strongest of species who survive, but the ones most adaptable to change”, aldus de goede oude Darwin. Bereidheid tot verandering is daarom van cruciaal belang. Afhankelijk van doelen, capaciteiten en context zijn er veel en creatieve manieren om te veranderen.

Lees en kijk wat past:

Omarm innovatie

Blijf voorop lopen door te investeren in innovatieve technologieën, processen en bedrijfsmodellen die flexibiliteit en efficiëntie mogelijk maken.

Cultiveer een doelgerichte cultuur

Zorg voor een duidelijk doel dat verder gaat dan winst en resoneert met werknemers, klanten en andere belanghebbenden. Een sterk gevoel van doelgerichtheid kan teams inspireren en motiveren, innovatie bevorderen en gelijkgestemde partners en klanten aantrekken.

Stimuleer continu leren

Stimuleer een cultuur van levenslang leren en de ontwikkeling van vaardigheden onder werknemers. Bied mogelijkheden voor training, mentorschap en professionele groei om je aan te passen aan veranderende trends in de sector en technologische vooruitgang.

Creëer strategische partnerschappen

Werk samen met branchegenoten, startups, de academische wereld en andere vernieuwers of belanghebbenden om complementaire krachten te benutten, toegang te krijgen tot nieuwe markten, nieuwe ideeën, andere invalshoeken en innovatie te stimuleren. Ga eens bij elkaar op de koffie.

Geef prioriteit aan duurzaamheid

Een inkopper natuurljk zou  je zeggen, maar maak het vooral meer dan greenwashing. Integreer duurzaamheid in de kernactiviteiten van het bedrijf door de impact op het milieu te minimaliseren, sociale verantwoordelijkheid te bevorderen en ethische inkoop- en productieprocessen te garanderen. De huidige en toekomstige generaties verwachten niet anders.

Think Different

Het is natuurlijk van Apple, maar heeft sindsdien niet aan relevantie ingeboet. Het is een manier van kijken, denken en doen; het is een mindset. In een wereld waar veel mensen en bedrijven geneigd zijn te doen wat ze al deden, is het een interessante ‘short cut’ een relevant verschil te maken.

Hoe kan verandering winstgevendheid worden voor MKB

Uiteindelijk is ‘Purpose’ van cruciaal belang voor het MKB (er is niet een echt goed Nederlands woord om de lading te denken), omdat het dient als leidend beginsel dat de besluitvorming informeert, belanghebbenden motiveert en betekenisvolle impact genereert (‘Purpose’ en ‘Meaning’ moeten samengaan, vooral omdat ‘Purpose’ veel te losjes en lichtvaardig is gebruikt de laatste tijd).

Image by bfairbridge from Pixabay

Door er ‘Meaning’ aan toe te voegen, krijgt ‘Purpose’ de betekenis terug die het heeft/had. Door activiteiten af te stemmen op een duidelijk doel en betekenis kunnen kleine en middelgrote bedrijven effectiever omgaan met veranderingen, zich onderscheiden op de markt en blijvende waarde creëren voor zowel hun stakeholders als de samenleving als geheel. Door het integraal onderdeel te maken van het merk (of de bedrijfsnaam) wordt het zowel de poolster als een magneet.

Hoe verandering winstgevendheid wordt voor MKB

Verandering voelt als een gedoe en extra kosten, maar het is als een atleet die zich  extra inzet, voorbijgaat aan haar/zijn grenzen en de pijn incasseert, om uithoudingsvermogen op te bouwen en sneller te worden. Deze investering in verandering kan zeer winstgevend worden, vooral als de concurrentie het niet doet (vaak het geval) en achterop raakt.

Doelgerichte cultuur en medewerkersbetrokkenheid (engagement)

Een sterk gevoel van ‘Purpose’ kan het moreel, de motivatie en de productiviteit van werknemers verbeteren. Betrokken medewerkers zijn meer begaan met hun werk, wat leidt tot hogere prestatieniveaus en een lager personeelsverloop. Lagere wervings- en trainingskosten, gekoppeld aan een hogere productiviteit, dragen bij aan een verbeterde winstgevendheid.

Continu leren en ontwikkeling van vaardigheden

Door werknemers de mogelijkheid te geven om voortdurend te leren en hun vaardigheden te ontwikkelen, worden hun capaciteiten en aanpassingsvermogen vergroot. Geschoolde medewerkers zijn beter toegerust om te innoveren, problemen op te lossen en bij te dragen aan het succes van de organisatie en zijn ‘gelukkiger’, wat uiteindelijk de efficiëntie en winstgevendheid stimuleert (lees/bekijk ook ‘What motivates people’ van Dan Pink).

Innovatie voor efficiëntie

Investeren in innovatieve technologieën en processen kan leiden tot kostenbesparingen en operationele efficiëntie. Het stroomlijnen van workflows, het automatiseren van repetitieve taken, het integreren van AI en het optimaliseren van de toewijzing van middelen kan de kosten verlagen en de productiviteit verbeteren, waardoor uiteindelijk de winstgevendheid wordt vergroot.

Strategische partnerschappen voor marktuitbreiding

Samenwerken met strategische partners kan nieuwe marktkansen creëren en het klantenbestand uitbreiden. Door gebruik te maken van complementaire krachten en middelen kunnen kleine en middelgrote bedrijven nieuwe markten betreden, bestaande markten effectiever penetreren en de omzetgroei stimuleren, waardoor de winstgevendheid toeneemt.

Merkdifferentiatie door duurzaamheid

Het omarmen van duurzaamheidsactiviteiten kan de merkreputatie en klantloyaliteit vergroten. Consumenten voelen zich steeds meer aangetrokken tot doelgerichte merken die prioriteit geven aan ecologische en sociale verantwoordelijkheid. Door zich aan te sluiten bij duurzaamheidsinitiatieven kunnen kleine en middelgrote bedrijven milieubewuste consumenten aantrekken, zich op de markt onderscheiden en premiumprijzen afdwingen, wat uiteindelijk tot een grotere winstgevendheid leidt.

Door de bank genomen dragen deze strategieën niet alleen bij aan het bedrijfsresultaat, maar bevorderen ze ook de duurzaamheid, veerkracht en mindset op de lange termijn, en enthousiasme van het personeel, waardoor het MKB kan worden gepositioneerd voor blijvend succes in een steeds (permanent) veranderend landschap.

Het is net als golfsurfen. De ideale plek op een golf is in de ‘pocket’ net naast het breekpunt. De plaatsen waar de golf steil is maar nog niet omkrult en breekt, worden de schouders van de golf genoemd. Vind die plek, bewaar het evenwicht en Enjoy the ride.

Surfing on the waves of change is randvoorwaarde voor meer winst.

Als je meer wilt weten of praten over bovenstaande oplossingen, stuur me dan een berichtje of bel.

Gerard Hoff

Follow us and get involved by tagging Gerard Hoff using our official hashtags.

Social Share

CONTACT INFO

Copyright © Gerard Hoff 2023. All rights reserved